Werkwijze

Directe Toegankelijkheid Logopedie (DTL)
Logopediepraktijk Van der Kooij is Direct Toegankelijk (DTL). Dit betekent dat u als patiënt zonder verwijzing van een arts, tandarts of specialist naar de praktijk kunt komen. Omdat bij directe toegankelijkheid de cliënt niet eerst gezien is door een arts, is zorgvuldigheid geboden. Er kan immers sprake zijn van ziekten of aandoeningen die buiten het kennisdomein van de logopedist vallen. In dat geval moet de cliënt geadviseerd worden eerst contact op te nemen met zijn/haar huisarts. Er zal daarom bij de eerste afspraak een vragenlijst (screening)doorgenomen worden om er zeker van te zijn dat u niet eerst door de huisarts gezien moet worden voordat de logopedist tot behandeling overgaat.


Tarieven:
De 1e behandeling (60-90 minuten) bestaat uit:
Anamnese en onderzoek (maximaal 60 minuten). €50 - €90

Behandeling (maximaal 30 minuten) ongeveer €40
Eventueel een screening indien er geen verwijzing aanwezig is: ongeveer €15

Let op: de tarieven verschillen per zorgverzekeraar. Voor exacte bedragen raad ik u aan om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

Vergoeding:
Logopedie zit in het basispakket. Dit betekent dat de behandeling altijd vergoed wordt. Wel moet u rekening houden met het verplichte eigen risico (alleen personen boven 18 jaar) van €385.
Logopediepraktijk Veldpoort heeft een contract met alle zorgverzekeraars.


Afmelden afspraak:
Afspraken die meer dan 24 uur van tevoren worden afgezegd, worden niet in rekening gebracht. Indien binnen 24 uur afgezegd wordt, ontvangt u een verzuimnota. Deze nota bedraagt het behandeltarief en wordt niet vergoed door uw zorgverzekeraar.

BSN:
Met ingang van 1 juni 2009 is het verplicht voor zorgverleners om uw Burger Servicenummer (BSN) te noteren in uw dossier. Wij vragen u daarom om bij de eerste afspraak een geldig legitimatiebewijs mee te nemen. Klik hier of hier voor meer informatie.

Online logopedie:
Tegenwoordig vinden steeds meer (para-)medische behandelingen plaats via internet. Het is bij sommige zorgverzekeraars vaak ook mogelijk om een logopedische behandeling te volgen via video (online logopedie). Niet elke zorgverzekeraar vergoedt dit, dus neemt u vooraf even contact op met de praktijk voor de voorwaarden.

Beroepscode & Patiëntenklachtrecht
Mocht u als cliënt onverhoopt toch niet tevreden zijn, dan is het belangrijk dit met uw zorgverlener te bespreken. Als dat geen oplossing biedt, kunt u een klacht indienen. Deze praktijk is aangesloten bij de Klachten- en geschillenregeling Paramedici.

Wat kunt u doen als u een klacht heeft over uw logopedist?
Klik hier voor een klachtenfolder

Folder college van toezicht. U heeft een klacht ingediend, wat nu?
Klik hier voor meer informatie

Overige documenten:

Behandelovereenkomst

Beroepscode en beroepsprofiel

Samenvatting Wet Cliëntenrechten zorg

Brochure patiëntveiligheid

Logopedie en patiëntveiligheid

Een kwaliteitsjaarverslag van voorgaande jaren is op te vragen bij de praktijkhouder

Wettelijke eisen van de beroepsuitoefening
Klik hier voor meer informatie

Continuïteit van de behandeling
Als praktijk willen we een goede continuïteit van de behandeling. Echter kan het voorkomen dat een behandeling niet doorgaat als gevolg van ziekte of andere oorzaken. In overleg met u zullen we dan proberen de behandeling op een andere dag en tijdstip te plannen. Indien mogelijk wordt er gekeken of een vervanger de behandelingen op die dag kan overnemen. Mocht dit alles niet lukken dan zullen we ernaar streven om oefeningen/tips/adviezen mee te geven zodat u kunt blijven oefenen tot de eerstvolgende afspraak.

Privacy Policy
Meer informatie