PatiŽntenklachtrecht
Het klachtenrecht voor patiŽnten is vastgelegd in de wet Wkkgz
Door de beroepsvereniging voor de logopedisten, de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) in Gouda, is zoín klachtenregeling voor de logopedie tot stand gebracht en ook is voorzien in een onafhankelijke klachtencommissie. De beroepscode voor de logopedist vormt de basis voor deze klachtenregeling. Ons handelen wordt in hoofdzaak aan die beroepscode getoetst.  Deze praktijk hanteert de klachtenregeling en is aangesloten bij de klachtencommissie van de NVLF. 

Overige documenten:

Behandelovereenkomst

Beroepscode en beroepsprofiel

Samenvatting Wet CliŽntenrechten zorg

Brochure patiŽntveiligheid

Logopedie en patiŽntveiligheid

Privacy Policy 

Een kwaliteitsjaarverslag van voorgaande jaren is op te vragen bij de praktijkhouder

ContinuÔteit van de behandeling

Als praktijk willen we een goede continuÔteit van de behandeling. Echter kan het voorkomen dat een behandeling niet doorgaat als gevolg van ziekte of andere oorzaken. In overleg met u zullen we dan proberen de behandeling op een andere dag en tijdstip te plannen. Indien mogelijk wordt er gekeken of een vervanger de behandelingen op die dag kan overnemen. Mocht dit alles niet lukken dan zullen we ernaar streven om oefeningen/tips/adviezen mee te geven zodat u kunt blijven oefenen tot de eerstvolgende afspraak. 

 
© Logopediepraktijk Veldpoort 
  Site Map